The Last Mile

Juliol 2017

Dins el sector logístic, s’estima que l’última milla representa el 30% dels costos totals de cada lliurament i que, en moltes ocasions, aquests costos s’incrementen per la dificultat que representa la realització del lliurament definitiva al client final.

Carver ha apostat per una solució adaptable a qualsevol escenari tecnològic perquè les empreses de logística puguin minimitzar els costos de repartiment i entrega, i millorar el servei augmentant la satisfacció del client final i l’eficiència dels transportistes. Aquesta solució es centra en tot el relacionat amb l’última milla.

La solució de Carver està centrada en tres entorns:

ENTORN WEB

 • Gestió de la demanda (capacitats / hora de lliurament)
 • Gestió de l’oferta (capacitats / temps / temps vehicular)
 • Parametrització general (vehicles / rutes / dipòsits)
 • Sistema de seguiment on-line

ENTORN SERVIDOR

 • Accés APIs de Google Maps captura d’informació, punts de lliurament
 • Planificador de rutes
 • Sistema d’informació GPS Oferta / Demanda
 • Sistema d’informació del nivell de servei SLA.
 • Sistema BI estadístiques de temps en recorreguts per zona, experiència de l’usuari.

ENTORN MÒBIL

 • App client(Informació estat lliurament, contacte directe transportista)
 • App Transport (Informació al transportista, rutes, terminis, dades contacte client,)

Carver ha optat per la utilització de l’algoritme d’optimització de rutes TDVRP (Time Dependent Vehicle Routing Problem). Aquest algoritme correspon al tipus NP-HARD, i s’ha optat per l’ús del Algorisme Genètic de Chu-Beasley com a principal eina metaheurística per establir les rutes dels vehicles dependents de temps, tenint en compte com a funció objectiu la minimització dels costos donats per la matriu de distàncies entre els clients, més el factor de sobrecost per la restricció del temps o horari de sortida dels vehicles per a totes les visites des del dipòsit, i amb retorn a ell en cada ruta.

En l’algoritme es consideren les diferents restriccions del model, com ara la capacitat del vehicle, la demanda de les ciutats, el tipus de variables i els seus valors.