Transformació digital de mitjans de pagament

Gener 2018

Una important  entitat bancària Espanyola ha contractat Carver per a què participi dintre de la vessant tecnològica i de la implantació en el Pla Estratègic de la entitat, que té per finalitat convertir aquesta en líder nacional en el Finançament al Consum. Carver aporta diversos perfils tècnics d’alt nivell amb l’objectiu de controlar i gestionar alguns dels principals projectes.

Les principals àrees d’actuació es centren en l’ àmbit de :

  • Canals tradicionals. Potenciació i millora del canal Internet, per a qualsevol tipus de dispositiu de connexió.
  • Nous Canals. Recerca i desenvolupament de nous canals de comunicació i interacció amb els clients.
  • BackOffice. Millora, agilització i simplificació dels procediments interns per a millorar el servei global prestat als clients.

Amb aquest projecte Carver es posiciona també en el Sector Bancari, aportant la seva llarga experiència en la gestió de projectes i els seus coneixements funcionals de l’entorn financer.