Trobada de Mutualitats a Sant Benet

Gener 2017

Durant els dies 9 i 10 de novembre es va celebrar al complex Món Sant Benet la 3a Trobada de Mutualitats de Previsió Social Catalanes, amb el lema “El mutualisme a Catalunya”, en la qual Carver tingué una destacada participació

La primera jornada ha estat dedicada a tractar temes de caràcter sectorial, centrats en l’àmbit del mutualisme i les assegurances. Josep Mª. Sánchez, director general de Política Financera, Assegurances i Tresor de la Generalitat de Catalunya, ha exposat la visió institucional sobre el sector de les mutualitats i la implementació de Solvència II. La jornada va concloure amb aportacions d’experts de diferents àmbits sobre la seva visió per optimitzar els recursos de les mutualitats per treballar de forma conjunta.

La segona jornada s’ha centrat en la visibilitat del mutualisme i el paper d’aquestes entitats de l’economia social. Amb el format de col·loqui, s’han tractat qüestions d’interès per establir diàlegs entre tots els agents implicats en el sector.

Carver, representada pel seu director comercial, José Antonio Cortés, ha participat com a ponent de forma molt activa en el grup de treball que va tractar el tema “transformació digital a les mutualitats de previsió social”.